Výdaje

Přehled plateb pro Crowd Safety s.r.o. (IČ 9525823 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005) Kultura a sdělovací prostředky 360000370 29.11.2021 85 232,00 Kč
Celkem 85 232,00 Kč