Výdaje

Přehled plateb pro MIROSLAV AMBROŠ (IČ 75533715 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005) Kultura a sdělovací prostředky 360000497 21.12.2021 6 000,00 Kč
Celkem 6 000,00 Kč