Výdaje

Přehled plateb pro TRUSTAV s.r.o. (IČ 25031716 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000136 16.02.2021 5 002 924,45 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000137 16.02.2021 317 322,06 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000243 26.02.2021 6 605,60 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000233 24.03.2021 1 372 403,38 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000234 24.03.2021 904 142,10 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000235 24.03.2021 148 249,95 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000236 24.03.2021 32 543,85 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000185 26.04.2021 929,20 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000186 26.04.2021 2 975,05 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000202 27.04.2021 3 173 060,84 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000203 27.04.2021 1 099 200,00 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000203 27.04.2021 899 589,77 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000206 27.05.2021 302 540,85 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000207 27.05.2021 189 567,15 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000298 28.05.2021 8 337,64 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000299 28.05.2021 17 351,10 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000300 28.05.2021 96 603,80 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000301 28.05.2021 145 932,85 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000302 28.05.2021 91 950,10 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000303 28.05.2021 12 786,23 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000304 28.05.2021 82 601,66 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000305 28.05.2021 105 695,92 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000305 28.05.2021 22 780,19 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000306 28.05.2021 450 713,91 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000307 28.05.2021 28 587,57 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000308 28.05.2021 123 639,95 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000309 28.05.2021 81 454,24 Kč
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075) Veřejná správa 360000310 28.05.2021 285 861,34 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000311 28.05.2021 180 071,15 Kč
Odbor přípravy realizace investic (180000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000313 28.05.2021 1 027 461,77 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000008 07.06.2021 -6 605,60 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000008 07.06.2021 6 605,60 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000011 07.06.2021 -148 249,95 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000011 07.06.2021 148 249,95 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000012 07.06.2021 -32 543,85 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000012 07.06.2021 32 543,85 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000014 07.06.2021 -929,20 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000014 07.06.2021 929,20 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000015 07.06.2021 -2 975,05 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000015 07.06.2021 2 975,05 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000020 07.06.2021 -302 540,85 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000020 07.06.2021 302 540,85 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000022 07.06.2021 -189 567,15 Kč
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950000022 07.06.2021 189 567,15 Kč
Celkem 16 213 883,67 Kč