Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 049 700 Kč 1 049 727 Kč 100 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 52 967 800 Kč 2 137 052 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 040 200 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 8 971 200 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 460 000 Kč Navýšení 41 671 400 Kč 1 854 033 Kč 4 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 7 971 200 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 7 971 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 7 971 200 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 1 040 200 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 1 040 200 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 1 040 200 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 227 128 Kč 88 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 985 Kč 190 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 985 Kč 190 %
5163 Služby peněžních ústavů 257 000 Kč 257 000 Kč 223 142 Kč 87 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 223 142 Kč 87 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 624 800 Kč 1 624 913 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
6363 6363 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 39 784 500 Kč 620 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 34 849 200 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 34 849 200 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 4 934 300 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 934 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 745 000 Kč Navýšení 52 967 800 Kč 2 137 052 Kč 4 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 90000 (90000), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 1 474 912,81 Kč
300000040 02.02.2021 384 223,00 Kč
300000040 02.02.2021 41 650,00 Kč
300000040 02.02.2021 63 740,70 Kč
300000028 03.05.2021 708 277,60 Kč
300000238 09.07.2021 15 281,51 Kč
300000238 09.07.2021 261 740,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 474 912,81 Kč