Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 13 184 700 Kč 13 184 727 Kč 100 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 81 245 100 Kč 2 241 603 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 18 038 700 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 460 000 Kč Navýšení 57 813 700 Kč 1 958 584 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 328 700 Kč 331 678 Kč 101 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 257 000 Kč Navýšení 324 600 Kč 327 596 Kč 101 %
1009 1009 257 000 Kč Navýšení 324 600 Kč 327 596 Kč 101 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 624 800 Kč 1 624 913 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
6363 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 55 857 200 Kč 620 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 40 718 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 40 718 900 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 620 Kč 1 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 620 Kč 1 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 15 034 300 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 15 034 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 745 000 Kč Navýšení 81 245 100 Kč 2 241 603 Kč 3 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 90000 (90000), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 1 474 912,81 Kč
300000040 02.02.2021 384 223,00 Kč
300000040 02.02.2021 41 650,00 Kč
300000040 02.02.2021 63 740,70 Kč
300000028 03.05.2021 708 277,60 Kč
300000238 09.07.2021 15 281,51 Kč
300000238 09.07.2021 261 740,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 474 912,81 Kč