Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 13 184 700 Kč 13 184 727 Kč 100 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 81 245 100 Kč 2 241 603 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 18 038 700 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 460 000 Kč Navýšení 57 813 700 Kč 1 958 584 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 328 700 Kč 331 678 Kč 101 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 257 000 Kč Navýšení 324 600 Kč 327 596 Kč 101 %
1009 1009 257 000 Kč Navýšení 324 600 Kč 327 596 Kč 101 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 624 800 Kč 1 624 913 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
6363 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 55 857 200 Kč 620 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 40 718 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 40 718 900 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 620 Kč 1 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 620 Kč 1 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 15 034 300 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 15 034 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 745 000 Kč Navýšení 81 245 100 Kč 2 241 603 Kč 3 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 90000 (90000), Paragraf 4399 (Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti), Položka 5901 (Nespecifikované rezervy)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč