Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 12 763 400 Kč 1 274 338 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 0 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 3 460 000 Kč Navýšení 12 478 400 Kč 1 274 338 Kč 10 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 0 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 74 777 Kč 29 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 133 Kč 102 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 133 Kč 102 %
5163 Služby peněžních ústavů 257 000 Kč 257 000 Kč 72 644 Kč 28 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 72 644 Kč 28 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 11 508 000 Kč 1 670 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 11 507 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 11 507 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 670 Kč 167 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 670 Kč 167 %
Celkem 3 745 000 Kč Navýšení 12 763 400 Kč 1 274 338 Kč 10 %