Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 049 700 Kč 1 049 727 Kč 100 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 52 967 800 Kč 2 137 052 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 040 200 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 8 971 200 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 460 000 Kč Navýšení 41 671 400 Kč 1 854 033 Kč 4 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
6363 6363 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 4 934 300 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 4 934 300 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 934 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 5 084 300 Kč 150 000 Kč 3 %