Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 049 700 Kč 139 Kč 0 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 37 282 800 Kč 1 612 685 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 3 622 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 460 000 Kč Navýšení 31 753 800 Kč 1 329 666 Kč 4 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 129 782 Kč 50 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 866 Kč 184 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 866 Kč 184 %
5163 Služby peněžních ústavů 257 000 Kč 257 000 Kč 125 916 Kč 49 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 125 916 Kč 49 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 624 800 Kč 1 197 891 Kč 74 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 197 891 Kč 81 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 197 891 Kč 81 %
6363 6363 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 29 866 900 Kč 620 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 29 720 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 29 720 500 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 745 000 Kč Navýšení 37 282 800 Kč 1 612 685 Kč 4 %