Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 882 (ORG 882) / 2021

Název:
882 (882)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
výdaje 1 226 000 Kč Navýšení 1 929 900 Kč 1 929 774 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 226 000 Kč Navýšení 1 929 900 Kč 1 929 774 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 226 000 Kč Navýšení 1 929 900 Kč 1 929 774 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 226 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 481 774 Kč 100 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 481 774 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
Celkem 1 226 000 Kč Navýšení 1 929 900 Kč 1 929 774 Kč 100 %