Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 879 (ORG 879) / 2021

Název:
879 (879)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
výdaje 3 073 000 Kč Navýšení 3 614 600 Kč 3 614 550 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 073 000 Kč Navýšení 3 614 600 Kč 3 614 550 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 073 000 Kč Navýšení 3 614 600 Kč 3 614 550 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 073 000 Kč Navýšení 3 316 300 Kč 3 316 250 Kč 100 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 316 300 Kč 3 316 250 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
Celkem 3 073 000 Kč Navýšení 3 614 600 Kč 3 614 550 Kč 100 %