Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 878 (ORG 878) / 2021

Název:
878 (878)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
výdaje 1 052 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 1 470 408 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 052 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 1 470 408 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 052 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 1 470 408 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 052 000 Kč Navýšení 1 312 800 Kč 1 312 708 Kč 100 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 312 800 Kč 1 312 708 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
Celkem 1 052 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 1 470 408 Kč 100 %