Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 877 (ORG 877) / 2021

Název:
877 (877)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 541 000 Kč 541 104 Kč 100 %
výdaje 1 434 000 Kč Navýšení 2 232 200 Kč 2 232 113 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 434 000 Kč Navýšení 2 218 200 Kč 2 218 107 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 434 000 Kč Navýšení 2 218 200 Kč 2 218 107 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 197 700 Kč 197 675 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 197 700 Kč 197 675 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
Celkem 1 434 000 Kč Navýšení 2 232 200 Kč 2 232 113 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 877 (877), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizaceARES 7 200,00 Kč
300000089 16.12.2021 7 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 7 200,00 Kč