Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 877 (ORG 877) / 2021

Název:
877 (877)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 541 000 Kč 541 104 Kč 100 %
výdaje 1 434 000 Kč Navýšení 2 232 200 Kč 2 232 113 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 434 000 Kč Navýšení 2 218 200 Kč 2 218 107 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 434 000 Kč Navýšení 2 218 200 Kč 2 218 107 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 197 700 Kč 197 675 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 197 700 Kč 197 675 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
Celkem 1 434 000 Kč Navýšení 2 232 200 Kč 2 232 113 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 877 (877), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizaceARES 2 020 432,00 Kč
300000025 15.01.2021 123 700,00 Kč
300000029 01.02.2021 123 700,00 Kč
300000079 24.02.2021 180 500,00 Kč
300000105 26.02.2021 2 500,00 Kč
300000016 01.03.2021 108 600,00 Kč
300000052 01.04.2021 2 500,00 Kč
300000026 01.04.2021 118 700,00 Kč
300000018 03.05.2021 118 700,00 Kč
300000031 01.06.2021 118 600,00 Kč
300000051 01.07.2021 2 500,00 Kč
300000025 01.07.2021 118 700,00 Kč
300000291 29.07.2021 300 000,00 Kč
300000035 02.08.2021 118 700,00 Kč
300000104 23.08.2021 7 000,00 Kč
300000019 01.09.2021 118 600,00 Kč
300000023 01.10.2021 118 700,00 Kč
300000020 01.11.2021 118 700,00 Kč
300000063 10.11.2021 2 500,00 Kč
300000019 01.12.2021 118 600,00 Kč
300000034 06.12.2021 9 000,00 Kč
300000073 15.12.2021 1 632,00 Kč
300000121 16.12.2021 88 300,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 020 432,00 Kč