Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 875 (ORG 875) / 2021

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 70 700 Kč 70 637 Kč 100 %
výdaje 1 394 000 Kč Navýšení 2 516 500 Kč 2 516 559 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 394 000 Kč Navýšení 2 516 500 Kč 2 516 559 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 394 000 Kč Navýšení 2 516 500 Kč 2 516 559 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 394 000 Kč Navýšení 2 140 400 Kč 2 140 400 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 2 115 400 Kč 2 115 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
Celkem 1 394 000 Kč Navýšení 2 516 500 Kč 2 516 559 Kč 100 %