Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 875 (ORG 875) / 2021

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 70 700 Kč 70 637 Kč 100 %
výdaje 1 394 000 Kč Navýšení 2 350 600 Kč 2 239 559 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 394 000 Kč Navýšení 2 350 600 Kč 2 239 559 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %