Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 874 (ORG 874) / 2021

Název:
874 (874)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 126 100 Kč 126 133 Kč 100 %
výdaje 3 301 200 Kč Navýšení 4 354 500 Kč 4 354 404 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 3 301 200 Kč Navýšení 4 338 500 Kč 4 338 404 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 301 200 Kč Navýšení 4 338 500 Kč 4 338 404 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 301 200 Kč Navýšení 3 814 600 Kč 3 814 524 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 769 600 Kč 3 769 524 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 3 301 200 Kč Navýšení 4 354 500 Kč 4 354 404 Kč 100 %