Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 873 (ORG 873) / 2021

Název:
873 (873)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 67 198 Kč 100 %
výdaje 1 290 000 Kč Navýšení 2 494 600 Kč 2 494 552 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 290 000 Kč Navýšení 2 494 600 Kč 2 494 552 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 290 000 Kč Navýšení 2 494 600 Kč 2 494 552 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 290 000 Kč Navýšení 1 544 900 Kč 1 544 872 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 544 900 Kč 1 544 872 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Celkem 1 290 000 Kč Navýšení 2 494 600 Kč 2 494 552 Kč 100 %