Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 871 (ORG 871) / 2021

Název:
871 (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 79 466 Kč 100 %
výdaje 6 023 000 Kč Navýšení 7 469 700 Kč 7 469 700 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 6 023 000 Kč Navýšení 7 464 700 Kč 7 464 700 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 6 023 000 Kč Navýšení 7 464 700 Kč 7 464 700 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 023 000 Kč Navýšení 6 593 000 Kč 6 593 000 Kč 100 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 593 000 Kč 6 593 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 6 023 000 Kč Navýšení 7 469 700 Kč 7 469 700 Kč 100 %