Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 867 (ORG 867) / 2021

Název:
867 (867)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 360 Kč 100 %
výdaje 1 000 000 Kč Navýšení 1 614 800 Kč 1 532 300 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 000 000 Kč Navýšení 1 614 800 Kč 1 532 300 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %