Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 866 (ORG 866) / 2021

Název:
866 (866)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 920 Kč 100 %
výdaje 1 120 000 Kč Navýšení 2 167 700 Kč 2 167 750 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 120 000 Kč Navýšení 2 164 300 Kč 2 164 350 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 120 000 Kč Navýšení 2 164 300 Kč 2 164 350 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 120 000 Kč Navýšení 1 444 500 Kč 1 444 550 Kč 100 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 444 500 Kč 1 444 550 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
Celkem 1 120 000 Kč Navýšení 2 167 700 Kč 2 167 750 Kč 100 %