Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 866 (ORG 866) / 2021

Název:
866 (866)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 120 000 Kč Navýšení 1 780 500 Kč 1 220 500 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 120 000 Kč Navýšení 1 780 500 Kč 1 220 500 Kč 69 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %