Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 865 (ORG 865) / 2021

Název:
865 (865)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
výdaje 1 215 000 Kč Navýšení 1 700 100 Kč 1 700 056 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 215 000 Kč Navýšení 1 698 600 Kč 1 698 556 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 215 000 Kč Navýšení 1 698 600 Kč 1 698 556 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 215 000 Kč Navýšení 1 530 100 Kč 1 530 056 Kč 100 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 530 100 Kč 1 530 056 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
Celkem 1 215 000 Kč Navýšení 1 700 100 Kč 1 700 056 Kč 100 %