Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 863 (ORG 863) / 2021

Název:
863 (863)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 576 600 Kč 576 563 Kč 100 %
výdaje 6 222 000 Kč Navýšení 7 540 600 Kč 7 540 600 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
Školství a sociální věci 6 222 000 Kč Navýšení 7 537 300 Kč 7 537 300 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 6 222 000 Kč Navýšení 7 537 300 Kč 7 537 300 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 222 000 Kč Navýšení 6 688 500 Kč 6 688 500 Kč 100 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 688 500 Kč 6 688 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
Celkem 6 222 000 Kč Navýšení 7 540 600 Kč 7 540 600 Kč 100 %