Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 816 (ORG 816) / 2021

Název:
816 (816)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 520 200 Kč 520 170 Kč 100 %
výdaje 13 998 000 Kč Navýšení 17 053 700 Kč 17 053 650 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 13 998 000 Kč Navýšení 17 045 700 Kč 17 045 650 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 13 998 000 Kč Navýšení 17 045 700 Kč 17 045 650 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 998 000 Kč Navýšení 15 113 800 Kč 15 113 750 Kč 100 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 113 800 Kč 15 113 750 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
Celkem 13 998 000 Kč Navýšení 17 053 700 Kč 17 053 650 Kč 100 %