Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Bydlení pro seniory - novostavba (ORG 81514000118) / 2021

Název:
Bydlení pro seniory - novostavba (81514000118)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %
818 818 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %
Celkem 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %