Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 815 (ORG 815) / 2021

Název:
815 (815)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
výdaje 5 765 000 Kč Navýšení 8 887 700 Kč 8 408 150 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 765 000 Kč Navýšení 8 887 700 Kč 8 408 150 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %