Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 814 (ORG 814) / 2021

Název:
814 (814)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
výdaje 7 173 000 Kč Navýšení 8 859 200 Kč 8 859 200 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
Školství a sociální věci 7 173 000 Kč Navýšení 8 849 600 Kč 8 849 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 7 173 000 Kč Navýšení 8 849 600 Kč 8 849 600 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 173 000 Kč Navýšení 7 933 300 Kč 7 933 300 Kč 100 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 933 300 Kč 7 933 300 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
Celkem 7 173 000 Kč Navýšení 8 859 200 Kč 8 859 200 Kč 100 %