Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 813 (ORG 813) / 2021

Název:
813 (813)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
výdaje 2 069 000 Kč Navýšení 2 818 800 Kč 2 818 750 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 2 069 000 Kč Navýšení 2 815 800 Kč 2 815 750 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 2 815 800 Kč 2 815 750 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 069 000 Kč Navýšení 2 339 900 Kč 2 339 850 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 339 900 Kč 2 339 850 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
Celkem 2 069 000 Kč Navýšení 2 818 800 Kč 2 818 750 Kč 100 %