Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy (ORG 81158000000) / 2021

Název:
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy (81158000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
818 818 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
Celkem 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %