Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka (ORG 81157000000) / 2021

Název:
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka (81157000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
818 818 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
Celkem 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %