Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD (ORG 81011000059) / 2021

Název:
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD (81011000059)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 20 812 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 20 812 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 20 812 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 20 812 Kč 2 %
418 418 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 20 812 Kč 2 %
Celkem 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 20 812 Kč 2 %