Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 808 (ORG 808) / 2021

Název:
808 (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
výdaje 11 135 000 Kč Navýšení 14 642 400 Kč 14 642 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
Školství a sociální věci 11 135 000 Kč Navýšení 14 462 700 Kč 14 462 700 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 11 135 000 Kč Navýšení 14 462 700 Kč 14 462 700 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 135 000 Kč Navýšení 13 296 400 Kč 13 296 400 Kč 100 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 13 296 400 Kč 13 296 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 166 300 Kč 1 166 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 300 Kč 1 166 300 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
Celkem 11 135 000 Kč Navýšení 14 642 400 Kč 14 642 400 Kč 100 %