Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bezpečný přechod - Smart Cities (ORG 80727000000) / 2021

Název:
Bezpečný přechod - Smart Cities (80727000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 128 800 Kč Navýšení 286 600 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 198 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 683 500 Kč Navýšení 1 473 100 Kč 1 493 025 Kč 101 %
341 341 683 500 Kč Navýšení 1 473 100 Kč 1 493 025 Kč 101 %
Celkem 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80727000000 ( Bezpečný přechod - Smart Cities), Paragraf 2223 (Bezpečnost silničního provozu), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ENNIT, s.r.o.ARES 1 493 025,00 Kč
950000087 30.11.2021 46 550,00 Kč
950000087 30.11.2021 66 550,00 Kč
360000029 01.12.2021 127 050,00 Kč
360000029 01.12.2021 127 050,00 Kč
360000426 20.12.2021 556 450,00 Kč
360000426 20.12.2021 106 025,00 Kč
360000426 20.12.2021 602 950,00 Kč
360000426 20.12.2021 59 525,00 Kč
950000154 31.12.2021 -46 550,00 Kč
950000154 31.12.2021 -106 025,00 Kč
950000154 31.12.2021 -46 550,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 493 025,00 Kč