Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bezpečný přechod - Smart Cities (ORG 80727000000) / 2021

Název:
Bezpečný přechod - Smart Cities (80727000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 128 800 Kč Navýšení 346 200 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
341 341 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %