Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 807 (ORG 807) / 2021

Název:
807 (807)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 123 016 Kč 100 %
výdaje 5 451 000 Kč Navýšení 6 656 700 Kč 6 656 700 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 5 451 000 Kč Navýšení 6 645 700 Kč 6 645 700 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 451 000 Kč Navýšení 6 645 700 Kč 6 645 700 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 451 000 Kč Navýšení 5 854 100 Kč 5 854 100 Kč 100 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 854 100 Kč 5 854 100 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
Celkem 5 451 000 Kč Navýšení 6 656 700 Kč 6 656 700 Kč 100 %