Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (ORG 80508000000) / 2021

Název:
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (80508000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %