Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce skateparku Butovická (ORG 80438000000) / 2021

Název:
Rekonstrukce skateparku Butovická (80438000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %
418 418 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %
Celkem 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %