Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 80001 (ORG 80001) / 2021

Název:
80001 (80001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 12 900 Kč 26 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 12 900 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
5194 Věcné dary 550 000 Kč 550 000 Kč 198 750 Kč 36 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 198 750 Kč 36 %
5492 Dary obyvatelstvu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80001 (80001), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5492 (Dary obyvatelstvu)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 000,00 Kč
Celkem 5 000,00 Kč