Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 80001 (ORG 80001) / 2021

Název:
80001 (80001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 12 900 Kč 26 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 12 900 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
5194 Věcné dary 550 000 Kč 550 000 Kč 198 750 Kč 36 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 198 750 Kč 36 %
5492 Dary obyvatelstvu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 630 000 Kč 630 000 Kč 220 649 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80001 (80001), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5194 (Věcné dary)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Soliter a.s.ARES 99 375,00 Kč
360000287 30.08.2021 99 375,00 Kč
SOLITER, a.s.ARES 99 375,00 Kč
360000376 27.10.2021 99 375,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 198 750,00 Kč