Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 80001 (ORG 80001) / 2021

Název:
80001 (80001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 630 000 Kč 630 000 Kč 500 200 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 630 000 Kč 630 000 Kč 500 200 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 630 000 Kč 630 000 Kč 500 200 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 29 700 Kč 59 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 29 700 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 90 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 90 %
5194 Věcné dary 550 000 Kč 550 000 Kč 441 500 Kč 80 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 441 500 Kč 80 %
5492 Dary obyvatelstvu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 630 000 Kč 630 000 Kč 500 200 Kč 79 %