Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 757 (ORG 757) / 2021

Název:
757 (757)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 107 500 Kč 107 483 Kč 100 %
výdaje 12 671 000 Kč Navýšení 16 166 000 Kč 16 165 996 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
Školství a sociální věci 12 671 000 Kč Navýšení 16 059 400 Kč 16 059 396 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 12 671 000 Kč Navýšení 16 059 400 Kč 16 059 396 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 671 000 Kč Navýšení 13 940 100 Kč 13 940 096 Kč 100 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 940 100 Kč 13 940 096 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 419 300 Kč 1 419 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 419 300 Kč 1 419 300 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
Celkem 12 671 000 Kč Navýšení 16 166 000 Kč 16 165 996 Kč 100 %