Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 756 (ORG 756) / 2021

Název:
756 (756)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 258 477 Kč 462 %
výdaje 5 263 000 Kč Navýšení 6 028 300 Kč 3 309 900 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 263 000 Kč Navýšení 6 028 300 Kč 3 309 900 Kč 55 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 263 000 Kč Navýšení 6 028 300 Kč 3 309 900 Kč 55 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 263 000 Kč Navýšení 5 443 500 Kč 3 253 900 Kč 60 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 443 500 Kč 3 253 900 Kč 60 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 56 000 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 56 000 Kč 10 %
Celkem 5 263 000 Kč Navýšení 6 028 300 Kč 3 309 900 Kč 55 %