Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 756 (ORG 756) / 2021

Název:
756 (756)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 258 500 Kč 258 477 Kč 100 %
výdaje 5 263 000 Kč Navýšení 6 172 300 Kč 5 293 450 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 263 000 Kč Navýšení 6 172 300 Kč 5 293 450 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 263 000 Kč Navýšení 6 172 300 Kč 5 293 450 Kč 86 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 4 708 650 Kč 84 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 4 708 650 Kč 84 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
Celkem 5 263 000 Kč Navýšení 6 172 300 Kč 5 293 450 Kč 86 %