Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 7 (ORG 7) / 2021

Název:
7 (7)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 817 040 Kč - - - -
výdaje 10 257 900 Kč 10 257 900 Kč 5 182 233 Kč 51 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 10 257 900 Kč 10 257 900 Kč 5 182 233 Kč 51 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6112 Zastupitelstva obcí 266 900 Kč 266 900 Kč 41 000 Kč 15 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 266 900 Kč 266 900 Kč 41 000 Kč 15 %
926 926 266 900 Kč 266 900 Kč 41 000 Kč 15 %
6171 Činnost místní správy 9 991 000 Kč 9 991 000 Kč 5 141 233 Kč 51 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 848 500 Kč 3 848 500 Kč 2 170 552 Kč 56 %
926 926 3 848 500 Kč 3 848 500 Kč 2 170 552 Kč 56 %
5175 Pohoštění 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 662 500 Kč 5 662 500 Kč 2 970 681 Kč 52 %
926 926 5 662 500 Kč 5 662 500 Kč 2 970 681 Kč 52 %
Celkem 10 257 900 Kč 10 257 900 Kč 5 182 233 Kč 51 %