Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 430000 (ORG 430000) / 2021

Název:
430000 (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 010 000 Kč Navýšení 25 905 000 Kč 25 158 975 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 010 000 Kč Navýšení 25 905 000 Kč 25 158 975 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3611 Podpora individuální bytové výstavby 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
3612 Bytové hospodářství 4 010 000 Kč Pokles 3 004 400 Kč 2 258 848 Kč 75 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000 000 Kč Pokles 1 919 400 Kč 1 184 433 Kč 62 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 919 400 Kč 1 184 433 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 016 215 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 016 215 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 1 005 500 Kč 1 005 126 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 005 500 Kč 1 005 126 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 005 500 Kč 1 005 126 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
Celkem 4 010 000 Kč Navýšení 25 905 000 Kč 25 158 975 Kč 97 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 430000 (430000), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 55 000,00 Kč
Celkem 55 000,00 Kč