Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 430000 (ORG 430000) / 2021

Název:
430000 (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 303 700 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 303 700 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 303 700 Kč 8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000 000 Kč Pokles 3 846 400 Kč 302 500 Kč 8 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 3 846 400 Kč 302 500 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 152 400 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 152 400 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
Celkem 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 303 700 Kč 8 %