Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 430000 (ORG 430000) / 2021

Název:
430000 (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 010 000 Kč Navýšení 25 905 000 Kč 22 766 027 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 010 000 Kč Navýšení 25 905 000 Kč 22 766 027 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3611 Podpora individuální bytové výstavby 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 21 895 100 Kč 21 895 000 Kč 100 %