Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Participativní rozpočet (ORG 410035) / 2021

Název:
Participativní rozpočet (410035)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 583 977 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 583 977 Kč 10 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 583 977 Kč 10 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 26 907 Kč 22 %
241 241 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 26 907 Kč 22 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000 Kč Pokles 5 877 300 Kč 554 180 Kč 9 %
241 241 6 000 000 Kč Pokles 5 877 300 Kč 554 180 Kč 9 %
Celkem 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 583 977 Kč 10 %