Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 1 242 819 Kč 68 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 17 957 299 Kč 76 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Pokles 9 267 800 Kč 6 804 702 Kč 73 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 78 207 500 Kč 69 188 458 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 455 875 Kč 76 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč Pokles 9 250 000 Kč 6 786 955 Kč 73 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 286 499 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 70 627 500 Kč 64 477 139 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 404 450,00 Kč
360000075 12.02.2021 68 440,00 Kč
360000135 12.03.2021 18 470,00 Kč
360000269 26.03.2021 19 860,00 Kč
360000074 07.06.2021 85 060,00 Kč
360000070 06.08.2021 28 740,00 Kč
360000275 27.08.2021 51 070,00 Kč
360000057 06.10.2021 38 680,00 Kč
360000391 26.11.2021 45 350,00 Kč
360000190 13.12.2021 48 780,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.ARES 248 481,97 Kč
360000155 13.10.2021 49 705,59 Kč
360000382 17.12.2021 104 715,82 Kč
360000381 17.12.2021 94 060,56 Kč
ISPRA, s.r.oARES 209 330,00 Kč
360000044 15.01.2021 105 270,00 Kč
360000045 15.01.2021 104 060,00 Kč
950000010 01.03.2021 -104 060,00 Kč
950000009 01.03.2021 105 270,00 Kč
950000009 01.03.2021 -105 270,00 Kč
950000010 01.03.2021 104 060,00 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 134 089,78 Kč
360000172 18.05.2021 59 245,23 Kč
360000205 15.10.2021 23 438,91 Kč
360000200 15.11.2021 31 532,60 Kč
360000199 15.11.2021 19 873,04 Kč
VANKOL, spol. s r.o.ARES 45 488,50 Kč
360000271 20.10.2021 45 488,50 Kč
DAP. a.s.ARES 31 066,75 Kč
360000382 27.09.2021 31 066,75 Kč
Luboš Záhora - REINSTAVARES 20 610,00 Kč
360000296 15.12.2021 20 610,00 Kč
Petr SzöcsARES 15 000,00 Kč
360000195 26.04.2021 15 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 108 517,00 Kč