Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Pokles 112 878 200 Kč 34 241 667 Kč 30 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 81 697 Kč 10 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 20 670 900 Kč 5 202 214 Kč 25 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 1 798 279 Kč 15 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 76 728 500 Kč 27 109 477 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 629 200 Kč 479 160 Kč 76 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 479 160 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 479 160 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 1 780 532 Kč 15 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 65 136 Kč 5 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 65 136 Kč 5 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 78 727 Kč 52 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 78 727 Kč 52 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 34 806 Kč 17 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 34 806 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 601 863 Kč 18 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 601 863 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 524 656 Kč 15 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 374 616 Kč 15 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 374 616 Kč 15 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 69 168 500 Kč 24 839 561 Kč 36 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 425 Kč 96 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 425 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 3 987 000 Kč 571 593 Kč 14 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 987 000 Kč 571 593 Kč 14 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 286 364 Kč 24 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 286 364 Kč 24 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 256 444 Kč 26 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 256 444 Kč 26 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 23 178 886 Kč 38 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 23 178 886 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 475 405 Kč 28 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 475 405 Kč 28 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 620 000 Kč 590 000 Kč 95 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 385 000 Kč 365 000 Kč 95 %
241 241 0 Kč Navýšení 385 000 Kč 365 000 Kč 95 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 40 000 Kč 30 000 Kč 75 %
241 241 650 000 Kč Pokles 40 000 Kč 30 000 Kč 75 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 113 598 700 Kč Pokles 112 878 200 Kč 34 241 667 Kč 30 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ISPRA, s.r.oARES 209 330,00 Kč
360000044 15.01.2021 105 270,00 Kč
360000045 15.01.2021 104 060,00 Kč
950000010 01.03.2021 -104 060,00 Kč
950000009 01.03.2021 105 270,00 Kč
950000009 01.03.2021 -105 270,00 Kč
950000010 01.03.2021 104 060,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 191 830,00 Kč
360000075 12.02.2021 68 440,00 Kč
360000135 12.03.2021 18 470,00 Kč
360000269 26.03.2021 19 860,00 Kč
360000074 07.06.2021 85 060,00 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 59 245,23 Kč
360000172 18.05.2021 59 245,23 Kč
Petr SzöcsARES 15 000,00 Kč
360000195 26.04.2021 15 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 475 405,23 Kč