Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 1 242 819 Kč 68 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 17 957 299 Kč 76 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Pokles 9 267 800 Kč 6 804 702 Kč 73 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 78 207 500 Kč 69 188 458 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 455 875 Kč 76 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč Pokles 9 250 000 Kč 6 786 955 Kč 73 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 286 499 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 70 627 500 Kč 64 477 139 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 41 350 752,39 Kč
360000042 15.01.2021 1 840 459,68 Kč
360000076 08.02.2021 75 263,94 Kč
360000063 08.02.2021 25 565,42 Kč
360000062 08.02.2021 2 071 090,49 Kč
950000014 01.03.2021 -75 263,94 Kč
950000012 01.03.2021 -2 071 090,49 Kč
950000013 01.03.2021 25 565,42 Kč
950000008 01.03.2021 1 840 459,68 Kč
950000013 01.03.2021 -25 565,42 Kč
950000008 01.03.2021 -1 840 459,68 Kč
950000012 01.03.2021 2 071 090,49 Kč
950000014 01.03.2021 75 263,94 Kč
360000108 10.03.2021 4 222 889,03 Kč
360000109 10.03.2021 188 159,84 Kč
360000045 07.04.2021 33 600,19 Kč
360000044 07.04.2021 150 527,87 Kč
360000042 07.04.2021 3 573 681,15 Kč
360000098 10.05.2021 94 705,61 Kč
360000219 27.05.2021 17 156,37 Kč
360000218 27.05.2021 39 099,06 Kč
360000095 09.06.2021 63 525,00 Kč
360000099 09.06.2021 150 527,87 Kč
360000098 09.06.2021 124 576,84 Kč
360000097 09.06.2021 5 445 965,64 Kč
360000044 07.07.2021 241 357,14 Kč
360000051 07.07.2021 37 547,06 Kč
360000050 07.07.2021 188 159,84 Kč
360000048 07.07.2021 4 695 314,04 Kč
360000045 07.07.2021 145 684,00 Kč
360000089 10.08.2021 40 057,38 Kč
360000088 10.08.2021 301 055,74 Kč
360000084 10.08.2021 147 378,00 Kč
360000083 10.08.2021 5 604 397,63 Kč
360000115 08.09.2021 52 108,13 Kč
360000114 08.09.2021 338 687,71 Kč
360000113 08.09.2021 6 001 074,50 Kč
360000092 11.10.2021 5 056 879,01 Kč
360000100 11.10.2021 45 570,50 Kč
360000099 11.10.2021 338 687,71 Kč
CENTRA a.sARES 17 157 193,67 Kč
360000095 10.05.2021 4 146 264,48 Kč
360000097 10.05.2021 150 527,87 Kč
360000131 10.11.2021 5 021 832,64 Kč
360000129 10.11.2021 301 055,75 Kč
360000128 10.11.2021 51 676,16 Kč
360000090 08.12.2021 5 383 960,75 Kč
360000435 20.12.2021 1 982 352,22 Kč
360000433 20.12.2021 119 523,80 Kč
Affect, s.r.o.ARES 542 080,00 Kč
360000220 15.09.2021 203 280,00 Kč
360000383 27.09.2021 33 880,00 Kč
360000417 29.10.2021 203 280,00 Kč
360000342 25.11.2021 101 640,00 Kč
"Etincelle, o.s."ARES 518 417,70 Kč
360000110 27.01.2021 88 320,00 Kč
950000036 01.03.2021 88 320,00 Kč
950000036 01.03.2021 -88 320,00 Kč
360000240 24.03.2021 88 320,00 Kč
360000268 26.03.2021 113 925,90 Kč
360000215 28.04.2021 113 925,90 Kč
360000217 27.05.2021 113 925,90 Kč
MDhappy s.r.o.ARES 356 035,00 Kč
360000278 26.05.2021 97 700,00 Kč
360000403 30.09.2021 98 010,00 Kč
360000081 08.10.2021 82 885,00 Kč
360000346 25.10.2021 77 440,00 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 295 361,00 Kč
360000204 15.10.2021 95 106,00 Kč
360000269 20.10.2021 91 476,00 Kč
360000198 15.11.2021 91 476,00 Kč
360000191 13.12.2021 17 303,00 Kč
A.G.J. - chráněná dílna s.r.o.ARES 278 457,30 Kč
360000097 04.11.2021 54 014,40 Kč
360000393 26.11.2021 70 893,90 Kč
360000392 26.11.2021 52 272,00 Kč
360000428 20.12.2021 101 277,00 Kč
Ing. Špaňhel JiříARES 156 500,00 Kč
360000109 27.01.2021 60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 -60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 -60 000,00 Kč
360000302 15.12.2021 96 500,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.ARES 115 676,00 Kč
360000154 13.10.2021 96 800,00 Kč
360000270 20.10.2021 18 876,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 82 140,00 Kč
360000064 04.05.2021 82 140,00 Kč
AVD, s.r.o.ARES 78 000,00 Kč
360000173 10.09.2021 78 000,00 Kč
Vision for life s.r.o.ARES 72 600,00 Kč
360000427 20.12.2021 72 600,00 Kč
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.ARES 68 473,90 Kč
360000208 21.06.2021 43 245,40 Kč
360000291 28.07.2021 25 228,50 Kč
Jan KunešARES 42 273,77 Kč
360000014 01.06.2021 2 722,50 Kč
360000310 29.06.2021 6 696,14 Kč
360000014 03.08.2021 6 696,14 Kč
360000274 27.08.2021 6 696,14 Kč
360000380 27.09.2021 6 696,14 Kč
360000039 02.11.2021 6 696,14 Kč
360000375 29.11.2021 6 070,57 Kč
PROGRESSIVE o. p. s.ARES 35 000,00 Kč
360000316 23.11.2021 35 000,00 Kč
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnostARES 10 000,00 Kč
360000195 15.11.2021 10 000,00 Kč
VERB GROUP s.r.o.ARES 9 741,00 Kč
360000144 15.06.2021 9 741,00 Kč
Pauer VítARES 8 500,00 Kč
360000153 13.10.2021 8 500,00 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 2 979,00 Kč
360000043 02.03.2021 2 979,00 Kč
PREměření, a.s.ARES 1 340,00 Kč
360000082 25.01.2021 1 340,00 Kč
950000011 01.03.2021 1 340,00 Kč
950000011 01.03.2021 -1 340,00 Kč
M.O.Z. Consult s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000048 05.02.2021 479 160,00 Kč
950000007 01.03.2021 479 160,00 Kč
950000007 01.03.2021 -479 160,00 Kč
950000084 30.03.2021 -479 160,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 61 181 520,73 Kč